aikido 4° kyu

Programma Tecnico per 4° KYU, Yon kyu

minimo 40 giorni d’allenamento

MOVIMENTI DI BASE

PRESE

ATTACCHI

TAI JUTSU TACHI WAZA

extra non in programma (forse kyu successivi)

TAI JUTSU SWARI WAZA

 • Shomen uchi Nikkyo: omote / ura
 • Shomen uchi Kotegaeshi
 • Kata dori Nikkyo: omote / ura
 • Ryote dori Kokyu ho

BUKI WAZA AIKI NO JO

 • JO NO KAMAE (posizione con il jo in verticale)
 • TSUKI NO KAMAE (posizione per il colpo)
 • HAPPO TSUKI

(JO SUBURI NIJUPPON) TSUKI GOHON:

 • CHOKU TSUKI
 • GAESHI TSUKI
 • USHIRO TSUKI
 • TSUKI GEDAN GAESHI
 • TSUKI JODAN GAESHI UCHI

video con tutti e 5 i movimenti

(JO SUBURI NIJUPPON) UCHIKOMI GOHON:

 • SHOMEN UCHI KOMI
 • RENZOKU UCHI KOMI
 • MEN-UCHI GEDAN GAESHI
 • MEN-UCHI USHIRO TSUKI
 • GYAKO YOKOMEN USHIRO TSUKI

BUKI WAZA AIKI NO KEN

 • KEN NO KAMAE
 • HAPPO GHIRI
 • KEN SUBURI:
  ICHI NO SUBURI
  NI NO SUBURI
  SAN NO SUBURI
  YON NO SUBURI
  GO NO SUBURI

Link vari