aikido 5° kyu

Programma Tecnico per 5° KYU, Go kyu

minimo 30 giorni d’allenamento

MOVIMENTI DI BASE

 • AIKI TAISO
 • TAI SABAKI
 • USHIRO UKEMI
 • MAE UKEMI
 • SHIKKO

PRESE

 • Katate Dori Gyaku Hanmi
 • Katate Dori Aihanmi
 • Morote Dori
 • Ryote Dori

ATTACCHI

 • Shomen Uchi

TAI JUTSU TACHI WAZA

 • Katate dori Tai No Henko: kihon / ki no nagare
 • Morote dori Kokyu Ho: 1° forma
 • Katate dori Aihanmi Ikkyo: omote / ura
 • Katate dori Aihanmi Iriminaghe
 • Katate dori Aihanmi Kotegaeshi
 • Katate dori Aihanmi Shihonaghe
 • Katate dori Ikkyo: omote / ura
 • Katate dori Iriminaghe
 • Katate dori Shihonaghe: omote / ura

TAI JUTSU SUWARI WAZA

 • Shomen uchi Ikkyo: omote / ura
 • Shomen uchi Iriminaghe
 • Ryote dori Kokyu Ho

BUKI WAZA AIKI NO JO

 • JO NO KAMAE
 • TSUKI NO KAMAE
 • HAPPO TSUKI

BUKI WAZA AIKI NO KEN

 • KEN NO KAMAE
 • HAPPO GHIRI